Home

Qi gong, Tai chi chuan stile Chen, Yi quan e il neijia del Gran Maestro Wang Shujin  trasmesso da Sifu Rottmann: Tai ji quan delle sintesi, Xing yi quan, Ba gua zhang